21 d’ag. 2010

LA SIGNATURA D’EN COLOM SEGONS RAMON LLULL

 
Llegeixo que Ramon Llull a l'Art Demostrativa atribueix valor a les lletres. Em posso en contacte amb l'amic Miquel Rius, especialista lul.lià a Viena i m'explica els significats:
  • A = Déu
  • S = ànima humana
  • X = lliure albir o predestinació
  • Y = veritat

També hi ha la figura "T" (principis), la "V" (virtuts i vicis) i la "Z" (falsedat) en l'Ars Demostrativa.
La "M" es l'única lletra de la signatura de Colom que no es una figura. En canvi si que apareix com a concepte dintre de les figures "A" (significant "justícia"),"T" (significant "igualtat" formant part d'una triada junt am "majoritat" i "minoritat"), "S" la voluntat amant o odiant, "V" orgull i "X" "defecte".
Encara que "M" sigui la única lletra que no es una figura, crida l'atenció que aquesta lletra estigui col•locada al mig i si Colom s'inspirà en Llull, el lloc seria adequat pel que signifiquen, "justícia" i "igualtat", com a conceptes que indiquen equilibri.
Elevant el concepte de justícia a categoria de figura, era possiblement una manera de donar expressió al seu desig de ser tractat "justament" per arribar a una situació d'"igualtat" i equilibri.
Posats a especular, parlant de enigmes, tenim que la teoria "M" sembla ser la teoria "divina" que ho explica tot, la teoria que uneix la de la relativitat amb la quàntica...
 
Noteu el detall que la "m" es l'única lletra que escriu en minúscula. Potser ho fa precisament perque Llull no la defineix.
Així doncs, hauríem d’afegir una nova teoria sobre la signatura d'en Colom, la que parteix dels coneixements lul·lians de l'Almirall.
 
M.Manubens (BCN)/Miquel Rius (Viena)