7 de febr. 2011

70 ANYS SENSE LUIS ULLOAGràcies al servei a Internet de l’hemeroteca de la Vanguardia, hom pot constatar que, divendres 17 de març de 1936, va ser publicada la següent nota :  En memoria de un historiador peruano La Comisión de gobierno municipal, en su última reunión, acordó que para honrar el nombre del historiador peruano don Luis Ulloa, que unía a sus merecimientos científicos la circunstancia de ser un fervoroso amante de Cataluña, se dé el nombre de dicho señor a la calle B del plano del Ensanche, de Las Corts, que no está rotulada, comprendida entre las de Massaryk y Carretera de Sarria. El carrer en qüestió correspon a l’actual carrer de la Santa Maria. Veiem, doncs, que la figura era prou important en aquells moments a Barcelona com per a dedicar-li un carrer només dos mesos desprès de la seva mort a la nostra ciutat. 
Seria de dret a llei demanar a l’Ajuntament de la ciutat el compliment d’aquell acord, i considerant que l’urbanisme evoluciona, que cerqués un carrer més proper al Museu Marítim de Barcelona , seu del fons bibliogràfic i documental del Centre d' Estudis Colombins,i també al monument a Cristòfor Colom. El  CEC,  entitat continuadora dels treballs  de Luis Ulloa ,ha demanat a l’Ajuntament de la ciutat comtal que el carrer triat per a honorar al insigne historiador sigui l’actual carrer del Cid.
El proper dia 9 de febrer a les 19.00h al Museu Marítim de Barcelona, el CEC celebrarà un acte d’homenatge al insigne historiador en commemoració del 75è aniversari del seu traspàs a la nostra ciutat, la mateixa data en què finia l’any 1936. Alhora celebrarem el 20e aniversari del Centre d’Estudis Colombins, única institució catalana dedicada a la recerca científica amb criteris acadèmics de la tesi de Colom català i, en conseqüencia,  continuadora  fidel dels treballs del Doctor Ulloa.
Esperem comptar aviat amb la nova denominació d' aquest carrer en honor de l’il·lustre professor Ulloa, amb una placa que n'expliqui els motius, on cada nou de febrer els estudiosos colombinistes, i els amants de l’història del país puguin retrer homenatge a la seva gran figura i valuosa obra  de recerca.