18 de juny 2010

L'Antic Egipte, més antic del que es pensava

Poques civilitzacions han dominat la Mediterrània durant tant de temps com l'Antic Egipte. Aún más escasas resultan las que ejercen tal fascinación entre las sociedades contemporáneas . Encara més escasses resulten les que exerceixen aquesta fascinació entre les societats contemporànies.Datar amb exactitud els temps dels tres imperis que es van succeir aquesta zona del Creixent Fèrtil ha resultat un desafiament per egiptòlegs i científics, que saben de la importància d'aquestes precisions per datar al mateix temps altres civilitzacions mediterrànies d'aquella època.
La cronologia de l'Antic Egipte ha estat basada històricament en les mostres arqueològiques i en diversos documents escrits que han sobreviscut al pas dels mil lennis. Aquestes cronologies només podien ser ubicades en un calendari absolut a través de determinades observacions astronòmiques realitzades en aquells temps, però la recurrència cíclica d'aquests esdeveniments (cometes, pluges d'estrelles ...) no permetia precisar les dates exactes d'esdeveniments específics. Christopher Bronka Ramsey encapçala un equip internacional que ha decidit adoptar una nova perspectiva, prenent les mesures de radiocarboni com a referència.
Canvis en les dates
Les anàlisis han servit per confirmar la majoria de les dates relacionades amb l'Antic Egipte, però d'altres es veuen modificades després d'aquesta investigació, retrocedint en el temps amb respecte al que es pensava fins ara. Així, les noves dades indiquen que l'Imperi Nou va començar entre el 1570 i el 1544 aC, o que el regnat de Djoser al Vell Imperi va començar entre el 2691 i el 2625 aC
Els resultats, com indiquen els autors, impliquen canvis en les cronologies d'altres societats mediterrànies d'aquella època. "Contribuirà a la nostra comprensió de les diferències entre la cronologia històrica de l'Egeu, derivada dels seus vincles amb Egipte, i els registres de radiocarboni d'aquesta regió, especialment de l'erupció minoica de Santorini", afirmen en les conclusions del seu article.
Tant Egipte com Mesopotàmia són les úniques civilitzacions de les edats de Ferro i Bronze de les quals es conserven registres escrits i ambdues estaven relacionades a través del comerç amb pobles que es distribuïen des de l'Àsia central fins l'occident europeu o la regió africana de Núbia. " La cronologia és fonamental per entendre la naturalesa d'aquests vincles ", rematen

elconfidencial.com
Redacción - 18/06/2010
A diferència d'altres investigacions prèvies, en aquest cas van ser descartades les mesures de restes de carbó i fusta, així com de material momificat, per evitar possibles contaminacions. L'equip va decidir analitzar diferents elements vegetals, com llavors, cistelles, tèxtils, tiges de plantes i fruites associats directament amb regnats particulars dels antics faraons.
Ara un grup d'investigadors assegura haver trobat una datació més exacta que les existents. Les noves dades, que es publiquen en l'últim número de la revista Science, coincideixen en gran part amb mesures anteriors, però també modifiquen algunes dates fonamentals en la història d'aquesta extinta societat.